HOTĂRÂREA nr. 266 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.198/20.09.2017 actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

[gtranslate]