HOTĂRÂREA nr. 262 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.188/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi-Feldioara-limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tanasoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

[gtranslate]