HOTĂRÂREA nr. 231 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţie bazin betonat vidanjabil (fosă septică) şi demolare corp C5 – Grup sanitar (WC uscat) la C.R.R.N. Coteşti, localitatea Coteşti, judeţ Vrancea”

[gtranslate]