HOTĂRÂREA nr. 220 din 19 noiembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DJ 205 B-Jariștea- Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km, județul Vrancea”

[gtranslate]