HOTĂRÂREA nr. 195 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 J - intersecţie DJ 204 E (Panciu) - intersecţie DJ 205 H (Moviliţa), km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

[gtranslate]