HOTĂRÂREA nr. 194 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat “Reparare pod pe DJ 205 D, km 3+475, Valea –Sării, lucrări de consolidare şi reabilitare”

[gtranslate]