HOTĂRÂREA nr. 19 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Petic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

[gtranslate]