Hotărârea nr. 137 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.1 - localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea”

[gtranslate]