Hotărârea nr. 130/07.06.2023 privind „Declararea imobilului pod din lemn pe DJ 202F, tarla 0, parcelă 2196 situat în intravilanul comunei Gugești ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea, în vederea atestării”

[gtranslate]