HOTĂRÂREA NR. 128 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 204 L avariat in satul Catauti pe o lungime 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km ”

[gtranslate]