Hotărârea nr. 113 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”

[gtranslate]