Registrul pentru evidența proiectelor de hotarâri – partea a 2 a (11.2020-12.2020)

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
236 10/11/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
237 10/11/2020 Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2021 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
238 16/11/2020 Transmiterea solicitării de atestare a domeniului public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, în sensul radierii unui imobil Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
239 18/11/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 150 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
240 18/11/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 45/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenta - “Sf. Pantelimon” Focşani - Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
241 18/11/2020 Constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Bostan Liviu Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
242 24/11/2020 Transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 mp din imobilul Teren Spital Județean aparținând domeniului public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
243 24/11/2020 Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
244 25/11/2020 Aprobarea Protocolului „Plan de cooperare pentru prevenirea si combaterea delicventei juvenile in randul elevilor in anul de invatamant 2020-2021”, pentru unitatea de invatamant Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
245 04/12/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km. 17+850-km. 26+000, L=8,15, LOT I, sector Maluri– Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
246 07/12/2020 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2020 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
247 07/12/2020 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
248 07/12/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești și Urechești pentru anul 2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
249 07/12/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și Consiliul Local Vintileasca și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani și U.A.T. Vintileasca pentru anul 2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
250 07/12/2020 Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
251 08/12/2020 Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
252 08/12/2020 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
253 08/12/2020 Actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
254 11/12/2020 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
255 11/12/2020 Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău , km. 16+550 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
256 11/12/2020 Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
257 14/12/2020 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, după elaborarea documentației tehnico - economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
258 14/12/2020 Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
259 17/12/2020 Aprobarea redeventei anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
260 17/12/2020 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
261 18/12/2020 Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]