Opportunités

Retour
imagine de fundal

Informare – cerere de finanțare 2024 programul AGRIP – programe multinaționale, promovarea produselor agricole

Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandat de gestiune directă primit din partea Comisiei Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2024 „Programe multinaţionale – promovarea produselor agricoleGranturi pentru acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole”.

Obiectivul general al Programului AGRIP este de a spori competitivitatea sectorului agricol al UE.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

(a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la meritele produselor agricole UE și la standardele înalte aplicabile metodelor de producție în UE;

(b) să crească competitivitatea și consumul de produse agricole UE și anumite produse alimentare și să le sporească vizibilitatea atât în interiorul, cât și în afara UE;

(c) creșterea gradului de conștientizare și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE;

(d) creșterea cotei de piață a produselor agricole din UE și a anumitor produse alimentare, concentrându-se în mod special pe acele piețe din țări terțe care au cel mai mare potențial de creștere;

(e) restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unei perturbări grave a pieței, al pierderii încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice.

Eligibilitate

Solicitanţii trebuie să fie organizaţii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizaţii de producători şi asociaţii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 14 mai 2024

sesiune de informare privind această cerere de propuneri va fi organizata cu prezenţă fizică şi în online în zilele de 31 ianuarie şi 1 februarie 2024.

Bugetul total al cererii: 79.400.000 EUR

Contact pentru informaţii suplimentare privind prezenta cerere: REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Ghidul solicitanților

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis o linie de finanţare în cadrul programului european “Piaţa unică” 2021-2027.

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis o linie de finanţare în cadrul programului european “Piaţa unică” 2021-2027.

Titlul cererii: “Granturi pentru sprijinirea educației consumatorilor, a sensibilizării și a consilierii locale a consumatorilor”. Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este de a proteja, împuternici și asista consumatorii, în special pe cei mai vulnerabili, prin îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor acestora, prin oferirea de consultanță la nivel local, prin …
Lire plus
ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

Privind demararea investigațiilor pe teren pentru realizarea nodului rutier Adjud în cadrul contractului Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate privind Realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi - obiectivul de investiție „Realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi - NOD DE INCARCARE/DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7)   Plan …
Lire plus
Finanțare Erasmus pentru tinerii antreprenori – programul Piața unică, componenta COSME

Finanțare Erasmus pentru tinerii antreprenori – programul Piața unică, componenta COSME

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis la 10 aprilie a.c. cererea de propuneri de proiecte „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – apel juniori. Finanţarea este acordată prin programul european “Piaţa unică” (SMP) 2021-2027, componenta COSME. „Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” este un program de …
Lire plus
[gtranslate]