Hotararea nr 25 din 22 martie 2019 privind Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pe anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

[gtranslate]