HOTĂRÂREA nr. 92 din 22 iunie 2017 privind actualizarea valorii totale si a cofinantării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean”, cod LMI VN-II-m-A- 06417, propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

[gtranslate]