HOTĂRÂREA nr. 71 din 31 mai 2017 privind transformarea unui post de consilier juridic debutant la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane - salarizare si administrativ din statul de functii al Centrului Cultural Vrancea în post de consilier juridic gradul II

[gtranslate]