HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare si modernizare D.J. 115, Gura Vaii – Fetesti – intersectie D.N. 2L, km 36+223 – km 39+900, com. Cimpuri, judetul Vrancea’’

[gtranslate]