HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

[gtranslate]