HOTĂRÂREA nr. 264 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.192/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani- Cimpineanca- Virtescoiu –Rimniceanca-intersectie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

[gtranslate]