Hotărârea nr. 248 din 18 noiembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod din beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205 K, km 0+588 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

[gtranslate]