Hotărârea nr. 247 din 18 noiembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 115 km 37+156 peste pârâul Lărguța sat Gura Văii, Comuna Câmpuri, ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

[gtranslate]