Hotărârea nr. 235 din 29 octombrie 2021 privind „ Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat – Pufeşti - Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

[gtranslate]