HOTĂRÂREA nr. 227 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Olari la Paltin km 19+066, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+ 400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin judeţul Vrancea”

[gtranslate]