HOTĂRÂREA nr. 190 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

[gtranslate]