HOTĂRÂREA nr. 171 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Adjud, UAT Popesti, UAT Urechesti, UAT Timboiesti si UAT Bolotesti pentru anul 2019

[gtranslate]