Hotărârea nr. 152 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii Construire rețele pentru asigurarea utilităților publice pentru obiectivul de investiții Locuinţe de serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

[gtranslate]