Hotărârea nr. 114/07.06.2023 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector intersecție DJ 205 B - Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”

[gtranslate]