Hotărârea nr. 113/07.06.2023 privind „Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Rădulești - Biliești, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia - Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

[gtranslate]