HOTĂRÂREA nr. 103 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 241A, limita județ Galati – Feldioara-limita județ Bacău, km.5+000-km.19+450, Lt=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

[gtranslate]