HOTĂRÂREA nr.103 din 30 iunie 2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020

[gtranslate]