Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Statutul Judetului Vrancea
Statutul Judetului Vrancea
             

                   ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA                                           HOTĂRÂREA NR. 81
                                              din 28 iunie 2007


                          privind : aprobarea Statutului judeţului Vrancea

Consiliul Judetean Vrancea ,

-văzând expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean
Vrancea înregistrata la nr.5951/22.06.2007;
-văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea;
-având in vedere prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea
OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale ;
-în temeiul prevederilor art. 91 alin. 1) lit. (f) şi art. 115 alin. 1) lit.
(c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată .


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă Statutul judeţului Vrancea prevăzut în anexa, cu anexele aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică de secretarul judeţului prin Direcţia Administraţie Publică şi Juridică şi Direcţia Relaţii Interne şi Internaţionale, prin publicarea acestuia în Monitorul oficial al judeţului, precum şi pe site-ul Consiliului judeţean Vrancea www.cjvrancea.ro.


Preşedinte,
Marian Oprişan

Contrasemnează
Secretar al judeţului,
Raluca Dan


Anexa    Anexa1    Anexa1.2    Anexa1.4    Anexa1.6                       
Hotararea nr.29/2008

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile