Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Regulament de functionare al CJ
Regulament de functionare al CJ
   HOTARAREA NR. 66 din 30 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Vrancea

ANEXA la HOTARAREA NR. 66 din 30 mai 2016


    
         ROMÂNIA
   JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 56
din 19 iulie 2012
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si
  funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea

Consiliul Judeţean Vrancea,
- văzând referatul nr.6203/13.07.2012 al Direcţiei Juridice şi Coordonare Autorităţi Locale Administraţie, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea;
- luând act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea;
- având în vedere prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza prevederilor, art. 91,alin.2,lit.c, şi ale art.104 alin. 2, lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul prevederilor art.115, alin.1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 
HOTĂRĂSTE:

Art.1. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr.81/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului prin Direcţia Juridică şi Coordonare Autorităţi Locale


                          pentru Preşedintele
                  Consiliului Judeţean Vrancea
                         Preşedinte de şedinţă
                     Dragoş Petruţ Bârlădeanu

                                                                                   Contrasemnează
                                                                                Secretar al judeţului
                                                                                       Raluca Dan

           
          

Anexa la Hotararea nr.56/2012
REGULAMENTUL de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 • Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul ...DETALII
 •  Ca urmare a unor comentarii apărute în ultimele zile în presa ...DETALII
 • Consiliul Județean Vrancea a demarat cea de-a VIII-a ediție a ...DETALII
 •  Consiliul Județean Vrancea aduce la cunoștință ...DETALII
Vezi toate stirile