Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 219 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacău, pe D.J. 119J, la km 1+500, municipiul Adjud, județul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 218 din 19 noiembrie 2020 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, pe anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 217 din 19 noiembrie 2020 privind Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2021 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 216 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 44/30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării”

HOTĂRÂREA nr. 215 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 214 din 19 noiembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

HOTĂRÂREA nr. 213 din 19 noiembrie 2020 privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

HOTĂRÂREA nr. 212 din 19 noiembrie 2020 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Bostan Liviu

HOTĂRÂREA nr. 211 din 19 noiembrie 2020 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Epure Alexandru Ciprian

HOTĂRÂREA nr. 210 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 209 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea a doi consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 208 din 29 octombrie 2020 privind stabilirea modelului legitimației de consilier județean și a semnului distinctiv al calității acestuia

HOTĂRÂREA nr. 207 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Județean Vrancea in Consorțiul Regional de Inovare

HOTĂRÂREA nr. 206 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 205 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 204 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Vrancea, pentru anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 203 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui vicepreședinte si a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Vrancea care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 202 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”

HOTĂRÂREA nr. 201 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon” Focșani

HOTĂRÂREA nr. 200 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea

HOTĂRÂREA nr.199 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, pentru anul școlar 2020 - 2021

HOTĂRÂREA nr.198 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni, pentru anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 197 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 196 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 195 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

[gtranslate]