Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 20 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea Raportului anual nr. 852 din 14.01.2021 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023”

Hotărârea nr. 19 din 11 februarie 2021 privind „Desemnarea unui consilier județean pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 18 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea componenței Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 17 din 11 februarie 2021 privind „Inlocuirea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea”

Hotararea nr. 16 din 26 ianuarie 2021 privind „ Asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locala pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, Vidra-Vizantea Livezi- Câmpuri”

Hotararea nr. 15 in 26 ianuarie 2021 privind “ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, VidraVizantea Livezi- Câmpuri”

Hotărârea nr. 14 din 26 ianuarie 2021 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuare de lucrări aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Vulturu–Hângulești–Maluri, km. 26+000- km. 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 13 din 21 ianuarie 2021 privind valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă DJ 205C - Lotul 1, cu un volum de 772 mc și DJ 202E - Lotul 2, cu un volum de 536 mc”

Hotărârea nr. 12 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe drum județean 204 G pe sectoarele Radulești – Biliești, km. 2+200 – km. 4+500, L = 2,30 km., Suraia – Boțârlău, km. 13+200 – km. 17+700, L = 4,50 km., Lt = 6.80 km”

Hotărârea nr. 11 din 21 ianuarie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367”

Hotărârea nr. 10 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și Consiliul Local Vidra finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești și U.A.T. Vidra pentru anul 2021

Hotărârea nr. 9 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Garoafa , Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Păunești și Consiliul Local Poiana Cristei finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești, U.A.T. Gologanu, U.A.T. Popești, U.A.T. Garoafa , U.A.T. Milcovul, U.A.T. Străoane, U.A.T. Păunești și U.A.T. Poiana Cristei pentru anul 2021

Hotărârea nr. 8 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2021–2022

Hotărârea nr. 7 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2021– 2022

Hotărârea nr. 6 din 21 ianuarie 2021 privind solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 5 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat în anul 2020

Hotărârea nr. 4 din 21 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a calității de consilier județean a domnului Apostol Adrian

Hotărârea nr. 3 din 21 ianuarie 2021 privind „Constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier județean a doamnei Stoica Elena”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 14 ianuarie 2021 privind: aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorului de transport S.C. FAVIMAR TRANS S.R.L. pentru traseul: 065: (Focșani - Vânători – Jorăști), si operatorului de transport S.C. MANOSIM COMEX S.R.L. pentru traseele 067: (Focșani - Mircești - Rădulești), 068: (Focșani - Mircesti - Balta Raței) si 072: (Focșani - Mândrești - Răstoaca) si aprobarea atribuirii directe, in gestiune delegata, a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

HOTĂRÂREA nr. 1 din 14 ianuarie 2021 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competența a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 249 din 23 decembrie 2020 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 248 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea redeventei anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 247 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 246 din 23 decembrie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici, după elaborarea documentației tehnico - economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 245 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020

[gtranslate]