Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotararea nr. 95 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 94 din 31 mai 2021, privind "Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Necula Ionel-Gabriel"

Hotărârea nr. 93 din 6 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de comunicare publică a Consiliului Județean Vrancea elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 92 din 16 aprilie 2021 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului teren și construcție ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu din Comuna Vârteșcoiu, declararea ca bun de uz și de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 90 din 16 aprilie 2021 privind acordarea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L asupra suprafeței de 61,15 mp. din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II, aflat în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea constituirii sediului social

Hotărârea nr. 89 din 16 aprilie 2021 privind înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.

Hotărârea nr. 88 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersectie DJ 205 B- Jaristea- Scânteia, km 4 +000-km 11+200, L=7, 20 km. judetul Vrancea

Hotărârea nr. 87 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentației tehnico- economice la faza: Expertiza tehnica, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu - Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T

Hotărârea nr. 86 din 16 aprilie 2021 privind Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”

Hotărârea nr. 85 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vrancea, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 84 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboiești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Tâmboiești, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 83 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Păulești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Suraia, Consiliul Local Vârteșcoiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Biliești, U.A.T.Slobozia Bradului, U.A.T. Slobozia Ciorăști, U.A.T.Păulești, U.A.T. Nereju, U.A.T. Suraia, U.A.T.Vârteșcoiu pentru anul 2021

Hotărârea nr. 82 din 16 aprilie 2021 privind preluarea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a imobilului teren, în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial

Hotărârea nr. 81 din 16 aprilie 2021 privind darea în administrare Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea a corpurilor C10 și C11 din imobilul ”Serviciul Public de Protecție a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40

Hotărârea nr. 80 din 16 aprilie 2021 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile

Hotărârea nr. 79 din 16 aprilie 2021 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotărârea nr. 78 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotărârea nr. 77 din 16 aprilie 2021 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 76 din 02 aprilie 2021 privind aprobarea demarării încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova, Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI)

Hotărârea nr. 75 din 29 martie 2021, privind "Darea în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Vrancea a unor spații din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focșani, str. Vămii, nr. 1, aflat în domeniul privat al Județului Vrancea"

Hotărârea nr. 74 din 29 martie 2021, privind "Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Euro<26"

Hotărârea nr. 73 din 29 martie 2021, privind „Solicitarea transmiterii imobilului teren, în suprafață de 474574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial”

Hotărârea nr. 72 din 29 martie 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 177,53 mp din imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C6 pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 71 din 29 martie 2021, privind "Retragerea dreptului de folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, a suprafeței de 61,15 mp din imobilul situat în Municipiul Focșani, Str. Bucegi nr 21 bloc A II aflat în domeniul privat al Județului Vrancea și transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeței de 79,14 mp, din cadrul aceluiași imobil”

[gtranslate]