Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotararea nr.157 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 163 arbori -specia nuc- din zona drumului județean DJ 202 E, în vederea valorificarii

Hotararea nr.156 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Vrancea

Hotararea nr.155 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol în suprafață de 1400 mp, situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54383 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr. 154 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 50914 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr.153 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54127 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr. 152 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, monument istoric ,, Casa Macridescu ”, cod VII-II-m-B-06415, situat in municipiul Focșani, Str .Cuza - Voda nr. 4, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 150 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie

Hotărârea nr. 149 din 27 august 2020 privind aprobarea redistribuirii unui număr de 8.197 de porții de lapte UHT, contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea și încheierii actului adițional la Contractul nr. 3.400/02.03.2020 de furnizare încheiat cu Dunărea Prod S.R.L.

Hotărârea nr. 148 din 27 august 2020 privind trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării

Hotărârea nr. 147 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Sud-Est în calitate de lider, în vederea depunerii proiectului “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Hotărârea nr. 146 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației la faza Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea"

Hotărârea nr. 145 din 27 august 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

Hotărârea nr. 144 din 27 august 2020 privind aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea

Hotărârea nr. 143 din 27 august 2020 privind transmiterea fără plată a unui număr de 2.740 pachete de cărți către bibliotecile școlare din județul Vrancea și către Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Focșani

Hotărârea nr. 142 din 27 august 2020 privind aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24

Hotărârea nr. 141 din 27 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea

Hotărârea nr. 140 din 27 august 2020 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea

Hotărârea nr. 138 din 27 august 2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Pneumoftiziologie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derularii proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie

Hotărârea nr. 137 din 27 august 2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Vrancea, in vederea demolarii

Hotărârea nr. 136 din 27 august 2020 privind Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea

Hotărârea nr. 135 din 27 august 2020 privind Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra construcţiei C3 (sală de sport), aferentă imobilului Teren şi Complex clădiri Crâng Petreşti

Hotărârea nr. 134 din 27 august 2020 privind însusirea acordului de parteneriat privind participarea DGASPC Vrancea in calitate de partener de proiect in cadrul proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-de-Servicii –Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)”, cod PN 4056

Hotărârea nr. 133 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea pentru implementarea proiectului “Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K km. 0+350 conform H.G nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografică actualizată, comuna Răcoasa, sat Mărăști, județul Vrancea

[gtranslate]