Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 169 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 168 din 15 octombrie 2020 privind actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea

Hotararea nr.167 din 24 septembrie 2020 privind Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat intre Agenția pentru Dezvoltare Regionala a regiunii SE, in calitate de Lider de proiect si Consiliul Județean Vrancea, in calitate de partener, si a contribuției de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice pentru realizarea proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24

Hotararea nr. 166 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea modificarii anexei nr. 35 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr 127/25.08.2020 numita „Lista unor activitati finantate din capitolul bugetar 54.02-Alte servicii publice generale”, in anul 2020

Hotararea nr.165 din 24 septembrie 2020 privind transformarea unor posturi vacante din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea

Hotararea nr.164 din 24 septembrie 2020 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

Hotararea nr.163 din 24 septembrie 2020 privind actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Construire pod peste paraul Alba pe DJ 205K, km. 0+350 conform HG 540/2000 respectiv 0+588 conform ridicare topografica actualizata, sat Marasesti, comuna Racoasa, judetul Vrancea

Hotararea nr.162 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D, sector Suraia-Vulturu, km.17+850 – km.26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri-Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea

Hotararea nr.161 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea valorii majorate a proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare - MUZEUL VRANCEI – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr.160 din 24 septembrie 2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție și începerea efectivă a lucrărilor de consolidare pentru obiectivul de investiție "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani

Hotararea nr.159 din 24 septembrie 2020 privind darea in folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani- Unitatea de Primire Urgențe, a echipamentelor medicale- lot 3, achiziționate în cadrul proiectului “Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unitații de Primire Urgențe, Focșani

Hotararea nr.158 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea valorii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr.157 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 163 arbori -specia nuc- din zona drumului județean DJ 202 E, în vederea valorificarii

Hotararea nr.156 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Vrancea

Hotararea nr.155 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol în suprafață de 1400 mp, situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54383 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr. 154 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 50914 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr.153 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54127 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L

Hotararea nr. 152 din 24 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, monument istoric ,, Casa Macridescu ”, cod VII-II-m-B-06415, situat in municipiul Focșani, Str .Cuza - Voda nr. 4, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 150 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie

Hotărârea nr. 149 din 27 august 2020 privind aprobarea redistribuirii unui număr de 8.197 de porții de lapte UHT, contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea și încheierii actului adițional la Contractul nr. 3.400/02.03.2020 de furnizare încheiat cu Dunărea Prod S.R.L.

Hotărârea nr. 148 din 27 august 2020 privind trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării

Hotărârea nr. 147 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Sud-Est în calitate de lider, în vederea depunerii proiectului “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Hotărârea nr. 146 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației la faza Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea"

Hotărârea nr. 145 din 27 august 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

[gtranslate]