Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
181 06/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
182 06/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Zabala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
183 06/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Chiosa la Paltin km. 20+105, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 19+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
184 06/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilesti, km 18+152 – km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilesti, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
185 06/10/2020 Actualizarea Devizului general dupa incheierea contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investitie “Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, scurgere la Paltin, km 17+544 conform HG 540/2000 respectiv km 16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, Judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
186 06/10/2020 Vânzarea prin licitație a deșeurilor feroase rezultate în urma demolării construcției C5 (rezervor, S.c.-28 mp) ce aparține domeniului privat al U.A.T Județul Vrancea, situat in incinta imobilului „Sediul Consiliului Județean-Prefectura Putna” din Municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 71 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
187 07/10/2020 Retragerea dreptului de administrare al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. asupra bunului “Puț forat Marginea si rezervor de înmagazinare” aparținând domeniului public al județului Vrancea și transmiterea în domeniul public al UAT Jariștea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
188 07/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 79,14 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
189 07/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Vrancea Curată“, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 85,40 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
190 07/10/2020 Atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
191 07/10/2020 Stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
192 08/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 61,15 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
193 08/10/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Eliade Holban”- cod LMI VN-II-m-B-06473 situat in str. Ștefan cel Mare, nr.35, Municipiul Focșani, județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
194 08/10/2020 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 54,86 mc material lemnos-lemn de foc către Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
195 14/10/2020 Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, Km 7+800 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
196 14/10/2020 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
197 14/10/2020 Emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Golesti pentru folosinta terenului din zona de siguranta a drumului judetean DJ 205 C pe care se va amplasa reteaua de distributie a gazelor naturale aferente obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Golesti, judetul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
198 14/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ”Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții” continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205 D, Valea Sării-Năruja-Paltin-Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, l=34,00 km Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
199 14/10/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D-Putna- Ivăncești, km. 0+000- 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 -km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L= 2,70 km., județul Vrancea-Lotul II Sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000-km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
200 21/10/2020 Constituirea comisiei de numarare si validare a votului pentru mandatul 2020-2024 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
201 21/10/2020 Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
202 23/10/2020 Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
203 23/10/2020 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Vrancea în Consortiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
204 23/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Vrancea in Consiliul de Administratie al Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara Sud-Est pentru Situatii de Urgenta Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
205 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
206 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
207 23/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihălceni, pentru anul şcolar 2020-2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
208 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, pentru anul şcolar 2020 – 2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
209 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
210 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență ,,Sf.Pantelimon” Focșani Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea