Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
1 04/01/2021 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 204G, sector Rădulești km 2 + 200 până la intrarea în com. Biliești, km 4+500, L = 2,300 km, LOT nr. I și intravilan com. Suraia – km 13+200 până la Boțârlău, intersecția cu DN 23 – km 17+700, L= 4,500 km, LOT nr. II, județul Vrancea Alexe Vasile, consilier judetean
2 04/01/2021 Constatarea încetării de drept, prin deces, a calității de consilier județean a domnului Apostol Adrian Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
3 04/01/2021 Constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier județean a doamnei Stoica Elena Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
4 06/01/2021 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat în anul 2020 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
5 11/01/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena, pe durata exercitării mandatului Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
6 11/01/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor, pe durata exercitării mandatului Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
7 11/01/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
8 11/01/2021 Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
9 11/01/2021 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2021– 2022 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
10 11/01/2021 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2021–2022 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
11 11/01/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Garoafa , Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Păunești și Consiliul Local Poiana Cristei finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești, U.A.T. Gologanu, U.A.T. Popești, U.A.T. Garoafa , U.A.T. Milcovul, U.A.T. Străoane, U.A.T. Păunești și U.A.T. Poiana Cristei pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
12 12/01/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și Consiliul Local Vidra finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești și U.A.T. Vidra pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
13 12/01/2021 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
14 13/01/2021 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă DJ 205C - Lotul 1, cu un volum de 772 mc și DJ 202E - Lotul 2, cu un volum de 536 mc Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
15 14/01/2021 Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
16 14/01/2021 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorului de transport S.C. Favimar Trans SRL pentru traseul 065 (Focșani - Vânători – Jorăști) si operatorului de transort SC Manosim Comex SRL pentru traseele 067 (Focșani - Mircești - Rădulești), 068 (Focșani - Mircesti - Balta Raței) si 072 (Focșani - Mândrești - Răstoaca) si aprobarea atribuirii directe, in gestiune delegata, a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
17 21/01/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuare de lucrări aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Vulturu–Hângulești–Maluri, km. 26+000-km. 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
18 21/01/2021 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, Vidra-Vizantea Livezi- Câmpuri” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
19 22/01/2021 Asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locala pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, Vidra-Vizantea Livezi- Câmpuri” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
20 22/01/2021 Inlocuirea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
21 22/01/2021 Aprobarea componenței Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
22 22/01/2021 Aprobarea Raportului anual nr. 852 din 14.01.2021 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
23 27/01/2021 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
24 01/02/2021 Valorificarea prin vânzare la licitație a 148 mc masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 163 arbori din specia nuc, aflați în zona de siguranță a DJ 202E Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
25 02/02/2021 Desemnarea unui consilier județean pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
26 02/02/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Campineanca și Consiliul Local Vizantea-Livezi finanțate din bugetul local al U.A.T. Golești, U.A.T. Dumitrești, U.A.T.Negrilești, U.A.T.Chiojdeni, U.A.T.Campineanca și U.A.T.Vizantea-Livezi pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
27 03/02/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
28 03/02/2021 Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a semnalelor de intrare în județ Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
29 03/02/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Zaharia”- cod LMI VN-II-m-B- 06403 situat in str. Simion Bărnuțiu, nr.13, Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
30 04/02/2021 Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea