Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Indietro
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
151 06/07/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Bârsești, Negrilești, Tulnici, Câmpuri, Soveja, Vizantea –Livezi, Nistorești, Păulești, Nereju, Spulber, Năruja, Vidra, Paltin, Valea Sarii Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
152 06/07/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Centru, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Garoafa, Gura Caliţei, Reghiu, Jariştea, Cârligele, Poiana Cristei, Tâmboeşti, Boloteşti, Vârteşcoiu, Suraia, Odobeşti, Broşteni, Vânători, Dumitreşti, Mera Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
153 06/07/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții e-guvernare în zona de sud a județului Vrancea, fără plată, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Cotești, Dumbrăveni, Golești, Gologanu, Gugești, Răstoaca, Milcovul, Nănești, Obrejița, Popești, Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Urechești, Vulturu, Măicănești Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
154 06/07/2021 Trecerea din domeniul public al Județului Vrancea, în domeniul privat al Județului Vrancea, în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu,, identificate în Cartea Funciară nr. 63065, T91, P 5196 UAT Focşani, însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale acestuia Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
155 06/07/2021 Transmiterea imobilului teren situat în sat Ciușlea, Comuna Garoafa, T18, P736, în suprafață de 1071 mp, din domeniul public al UAT Județul Vrancea în domeniul public al UAT Comuna Garoafa Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
156 06/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii Construire rețele pentru asigurarea utilităților publice pentru obiectivul de investiții Locuinţe de serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
157 06/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Peisagistică a Parcului Memoriei Naționale «Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate» RoMândria, localitatea Mărășești, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
158 06/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
159 06/07/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
160 06/07/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
161 06/07/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focşani Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
162 06/07/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maicanesti Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
163 06/07/2021 Aprobarea modificării statului de funcții și numărului de personal si a organigramei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
164 06/07/2021 Modificarea contractelor de concesiune incheiate cu medicii stomatologi si tehnicienii de tehnică dentară, din imobilul Policlinica Stomatologică din municipiul Focșani, strada Vămii nr. 3, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
165 12/07/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
166 12/07/2021 Aprobarea documentației de atribuire, a criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare, pentru traseul: 079 (Panciu – Țifești – Sârbi) Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
167 12/07/2021 Aprobarea retragerii dreptului de administrare Consiliului Local Vizantea Livezi asupra autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
168 12/07/2021 Trecerea autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al Judeţului Vrancea, în vederea casării Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
169 12/07/2021 Participarea Consiliului Judetean Vrancea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024”, in vederea achiziționării unui autovehicul nou Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
170 13/07/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
171 13/07/2021 Incheierea Protocolului între Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400” , județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
172 13/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 205L – comuna Tulnici, punct drumul spre Coza Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
173 13/07/2021 Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
174 13/07/2021 Acordarea unui mandat special presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, pentru adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Vranceaqua” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
175 13/07/2021 Transformarea unor posturi din Statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
176 13/07/2021 Trecerea din domeniul privat al judetului Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea a imobilului “Spital Naruja” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
177 13/07/2021 Transmiterea din domeniul public al UAT Judetul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Naruja a imobilului “Spital Naruja” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
178 13/07/2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
179 13/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 204 P – pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
180 13/07/2021 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]