Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
31 06/02/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Spulber, Vizantea-Livezi, Andreiașu de Jos, Mera, Vulturu, Năruja, Golești, Țifești, Vidra, Cârligele, Broșteni, Odobești, pentru anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
32 06/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DN 2D–Jaristea-Scânteia- Schit Tarnița- Releu Măgura, km 0+000-km 21+000, L=21,00 km”, județul Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
33 10/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele Vrâncioaia, Spinești - Tulnici - int. DN2D, Negrilești - Soveja - DN2L, Județul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
34 10/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu- Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
35 10/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Mircești - Rădulești - Biliești, Suraia - Boțârlău - Gologanu” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
36 10/02/2020 privind preluarea in administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a suprafețelor de teren aparținând domeniului public a 67 de Unități administrativ teritoriale necesare asigurării funcționalității proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Vrancea” printr-un număr de 589 puncte de colectare a deşeurilor, a cate 20 m.p. fiecare, pe durata existentei Proiectului Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
37 10/02/2020 privind aprobarea inscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 227 arbori din zona drumului judetean DJ 205 C, in vederea valorificarii Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
38 11/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată ‹‹VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”, str. Cuza Vodă, nr.15, oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
39 11/02/2020 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
40 13/02/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
41 06/03/2020 privind indreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr.145/30 septembrie 2019 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 1500 m.p. aparţinând domeniului public al Judeţului Vrancea, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focşani” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
42 06/03/2020 privind Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 10,30 ha apartinand domeniului public al orasului Panciu, a carui preluare se realizeaza in vederea construirii celulelor de depozitare 2 si 3, aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea, pe durata existentei obiectivului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
43 06/03/2020 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea graficului de circulație aferent traseului 083 (Panciu -Tisita- Marasesti). Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
44 06/03/2020 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea graficului de circulație aferent traseului 055 (Focșani - Dumbrăveni - Vintileasca), pentru a se asigura corelarea acestuia cu programul Liceului Teoretic "Grigore Gheba" din Dumitrești” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
45 06/03/2020 privind modificarea Anexei nr. 20 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 164/28.10.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Rezidențial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
46 09/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Chipăilă Dumitru Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
47 09/03/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Suraia, Milcovul, Tănăsoaia, Dumitrești, Negrilești, Ploscuțeni, Biliești, Boghești, Răstoaca, Gugești pentru anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
48 09/03/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
49 09/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea doamnei Ioniță Mărioara Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
50 09/03/2020 privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2019 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019–2023 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
51 09/03/2020 privind preluarea in administrarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 pm apartinand domeniului public al orasului Odobesti pentru functionalitatea proiectului “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea” pe durata existentei obiectivului Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
52 09/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de de 2.290 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat in intravilanul Municipiului Focsani, Tarla 72, Parcela 373, aferent depozitului (2 centre/platforme) de colectare de deseuri electrice si electronice, a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
53 09/03/2020 privind modificarea elementelor de identificare din cadrul poziției 4 ale anexei la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 213/19 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 4 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Măicănești, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
54 10/03/2020 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
55 23/03/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Epure Alexandru Ciprian Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
56 23/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare energetica si lucrari conexe, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii, nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea, in vederea finantarii Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
57 23/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenta - “Sf. Pantelimon” Focşani - Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
58 23/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
59 23/03/2020 privind darea în folosinţă gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani–Unitatea de Primire Urgențe a echipamentelor medicale achiziţionate în cadrul proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani" Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
60 23/03/2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]