Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Back
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
181 13/07/2021 Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste paraul Zabala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, judetul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
182 13/07/2021 Aprobarea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
183 14/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea „Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, Judetul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
184 15/07/2021 Transmiterea sub conditie suspensiva a investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţilor Ciorăşti, Mihălceni şi Spătăreasa din comuna Ciorăşti’’ şi investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţii Salcia Veche din comuna Ciorăşti’’, din domeniul public al judeţului Vrancea si administrarea S.C. CUP S.A. Focsani în domeniul public al comunei Ciorăşti, judetul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
185 27/07/2021 Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste paraul Zabala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, judetul Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
186 04/08/2021 Incheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39 600 lei, cu Asociația Clubul Sportiv ADDRAS Taekwondo, în vederea implementării proiectului „Turul Vrancei Road Bike Trophy” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
187 04/08/2021 Incheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația ABC Down Focșani, în vederea implementării proiectului „Classic for teens” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
188 04/08/2021 Incheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
189 09/08/2021 Participarea Consiliului Județean Vrancea la realizarea in comun cu Asociația GrowUp Project a ”Festivalului Internațional de book-trailere „BOOVIE” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
190 09/08/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ploscuțeni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ploscuțeni, pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
191 09/08/2021 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
192 09/08/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Judeteana Vrancea in domeniul egalitatii de sanse între femei si barbați (COJES) Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
193 09/08/2021 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
194 09/08/2021 Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Parc Industrial Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
195 09/08/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – Registru Agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunei Vrâncioaia Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
196 09/08/2021 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 223 arbori cu un volum brut de 243,50 m.c. situați pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 din comuna Soveja și aflat în domeniul public al U.A.T. județul Vrancea, în vederea valorificării Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
197 09/08/2021 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
198 10/08/2021 „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilesti, km 18+152-km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilesti, judetul Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]