Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Back
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
91 01/04/2021 Aprobarea demararii incheierii unui Acord de parteneriat intre Judetul Vrancea, prin Consiliul Judetean Vrancea, Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova, Judetul Buzau, prin Consiliul Judetean Buzau si ADI „ Tinutul Buzaului”, in vederea realizarii unor Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
92 02/04/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboiești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Tâmboiești, pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
93 02/04/2021 Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
94 02/04/2021 Aprobarea documentației tehnico- economice la faza: Expertiza tehnica, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu - Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
95 06/04/2021 Preluarea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a imobilului teren, în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
96 06/04/2021 Aprobarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
97 07/04/2021 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vrancea, pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
98 07/04/2021 Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersectie DJ 205 B- Jaristea- Scânteia, km 4 +000-km 11+200, L=7, 20 km. judetul Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
99 08/04/2021 Înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L. Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
100 08/04/2021 Acordarea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L asupra suprafeței de 61,15 mp. din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II, aflat în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea constituirii sediului social Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
101 08/04/2021 Aprobarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
102 12/04/2021 Acceptarea ofertei de donație a imobilului teren și construcție ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu din Comuna Vârteșcoiu, declararea ca bun de uz și de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
103 20/04/2021 Aprobarea Strategiei de comunicare publică a Consiliului Județean Vrancea elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
104 20/04/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
105 20/04/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Gagiulescu”- cod LMI VN-II-m-B- 06467 situat in str. Maior Gheorghe Sava, nr. 10, Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
106 20/04/2021 Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra corpului C6 – clădire administrativă, aferent imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
107 20/04/2021 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboesti – Bordesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
108 22/04/2021 Stabilirea indemnizației pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Consilierii judeteni USR -Plus: Vasile Alexe, Mihaita Lepadatu, Gheorghe Stroie, Dorel Lazar
109 26/04/2021 Actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin introducerea a doua statii (Burcioaia si Ciorani) pe traseul 069 (Autogara Focsani – Tisita – Adjud), pentru a se asigura transportul judetean de persoane prin curse regulate a utilizatorilor de transport din localitatile Burcioaia (apartinand U.A.T. Adjud) si Ciorani (apartinand U.A.T. Pufesti) Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
110 27/04/2021 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
111 27/04/2021 Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Construire locuinte pentru tineri - specialisti din sanatate, destinate inchirierii prin programul ANL - str. Calea Munteniei nr.57, Municipiul Focsani, judetul Vrancea, regim de inaltime S+P+2E+M si 28 unitati locative”
Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
112 27/04/2021 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
113 27/04/2021 Declararea imobilului situat în comuna Măicănești, Tarla 5, Parcelă 116 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
114 27/04/2021 Aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
115 27/04/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Obrejița, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Cotești, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Corbița, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Reghiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Broșteni, U.A.T.Obrejița, U.A.T. Paltin, U.A.T. Mera, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Cotești, U.A.T.Boghești, U.A.T. Corbița, U.A.T.Nănești, U.A.T.Reghiu pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
116 10/05/2021 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
117 10/05/2021 Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă al Consiliului Judetean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
118 10/05/2021 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
119 10/05/2021 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
120 10/05/2021 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]