Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Back
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
61 05/03/2021 Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
62 05/03/2021 Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
63 05/03/2021 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de consolidare pentru obiectivul de investitie "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
64 09/03/2021 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
65 09/03/2021 Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei construite de 1130,23 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
66 09/03/2021 Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea din București, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafețe construi te de 1205,76 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
67 11/03/2021 Aprobarea documentației la faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani - judeţul Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
68 22/03/2021 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2022 – 2024 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
69 23/03/2021 Amendament la proiectul de hotarare privind
„ Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2022 – 2024”
Grupul consilierilor judeteni PSD
70 23/03/2021 Incheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
71 23/03/2021 Incheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Uniunea Națională a Patronatului Român Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
72 24/03/2021 Incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
73 24/03/2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, a suprafeței de 61,15 mp din imobilul situat în Municipiul Focșani, Str. Bucegi nr 21 bloc A II aflat în domeniul privat al Județului Vrancea și transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeței de 79,14 mp, din cadrul aceluiași imobil Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
74 24/03/2021 Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 177,53 mp din imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C6 pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
75 24/03/2021 Solicitarea transmiterii imobilului teren, în suprafață de 474574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
76 24/03/2021 Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului clădire ,,Corp B- din stația CF Focșani” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
77 24/03/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
78 24/03/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
79 24/03/2021 Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
80 26/03/2021 Incheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Euro<26 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
81 26/03/2021 Darea in folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Vrancea a unor spatii din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focșani, str. Vămii nr.1, aflat in domeniul privat al județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
82 26/03/2021 Amendament la proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea Laurentiu Marin – consilier judetean PSD
83 26/03/2021 Amendament la proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor Laurentiu Marin – consilier judetean PSD
84 26/03/2021 Amendament la proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena Laurentiu Marin – consilier judetean PSD
85 29/03/2021 Atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
86 29/03/2021 Darea în administrare Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea a corpurilor C10 și C11 din imobilul ”Serviciul Public de Protecție a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
87 30/03/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Păulești, Consiliul Local
Nereju, Consiliul Local Suraia, Consiliul Local Vârteșcoiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Biliești, U.A.T.Slobozia Bradului, U.A.T. Slobozia Ciorăști, U.A.T.Păulești, U.A.T. Nereju, U.A.T. Suraia, U.A.T.Vârteșcoiu pentru anul 2021
Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
88 30/03/2021 Transformarea unui post vacant din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
89 31/03/2021 Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
90 31/03/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]