Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
211 23/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
212 23/10/2020 Desemnarea unui vicepresedinte si a consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Județean Vrancea care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
213 23/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2020-2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
214 23/10/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2020-2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
215 23/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
216 23/10/2020 Desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Judetean Vrancea in Consortiul Regional de Inovare Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
217 23/10/2020 Stabilirea modelului legitimației de consilier județean și a semnului distinctiv al calității acestuia Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
218 23/10/2020 Desemnarea a doi consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
219 23/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administratie al Muzeului Vrancei Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
220 26/10/2020 Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, pe anul 2021 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
221 26/10/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
222 27/10/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
223 03/11/2020 Modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
224 04/11/2020 Prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de concesiune Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
225 04/11/2020 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020 Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
226 04/11/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 241A, limita judet Galati –Feldioara-limita judet Bacau, km 5+000-19+450, L=14,45km, comuna Tanasoaia, comuna Corbita, judetul Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
227 05/11/2020 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacău, pe D.J. 119J, la km 1+500, municipiul Adjud, județul Vrancea’’ Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
228 05/11/2020 Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DJ 205 B-Jariștea- Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km, județul Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
229 05/11/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacau, pe D.J. 119J, la km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea’’ Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
230 05/11/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
231 05/11/2020 Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău , km. 16+550” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
232 05/11/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
233 05/11/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata,comuna Paltin, județul Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
234 05/11/2020 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, județul Vrancea” Catalin Dumitru Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
235 10/11/2020 Constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Epure Alexandru Ciprian
[gtranslate]