Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
151 26/08/2020 Transmiterea fără plată a unui număr de 2.740 pachete de cărți către bibliotecile școlare din județul Vrancea și către Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Focșani Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
152 26/08/2020 Aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
153 26/08/2020 Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
154 26/08/2020 Aprobarea documentației la faza Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
155 26/08/2020 Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Sud-Est în calitate de lider, în vederea depunerii proiectului “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
156 26/08/2020 Trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
157 27/08/2020 Aprobarea redistribuirii unui număr de 8.197 de porții de lapte UHT, contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea și încheierii actului adițional la Contractul nr. 3.400/02.03.2020 de furnizare încheiat cu Dunărea Prod S.R.L. Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
158 28/08/2020 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
159 28/08/2020 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
160 31/08/2020 Constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Oprea Ion Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
161 04/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, monument istoric ,, Casa Macridescu ”, cod VII-II-m-B-06415, situat in municipiul Focșani, Str .Cuza - Voda nr. 4, județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
162 11/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54127 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
163 11/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 50914 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
164 11/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol în suprafață de 1400 mp, situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54383 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
165 11/09/2020 Aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
166 11/09/2020 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 163 arbori -specia nuc- din zona drumului județean DJ 202 E, în vederea valorificarii Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
167 11/09/2020 Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D, sector Suraia-Vulturu, km.17+850 – km.26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri-Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
168 11/09/2020 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție și începerea efectivă a lucrărilor de consolidare pentru obiectivul de investiție "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
169 18/09/2020 Aprobarea valorii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” şi a cheltuielilor legate de proiect Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
170 18/09/2020 Darea in folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani- Unitatea de Primire Urgențe, a echipamentelor medicale- lot 3, achiziționate în cadrul proiectului “Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unitații de Primire Urgențe, Focșani Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
171 18/09/2020 Aprobarea valorii majorate a proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare - MUZEUL VRANCEI – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 și a cheltuielilor legate de proiect Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
172 18/09/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Construire pod peste paraul Alba pe DJ 205K, km. 0+350 conform HG 540/2000 respectiv 0+588 conform ridicare topografica actualizata, sat Marasesti, comuna Racoasa, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
173 18/09/2020 Modificarea Organigramei și Statului de Funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
174 18/09/2020 Transformarea unor posturi vacante din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
175 18/09/2020 Aprobarea modificarii anexei nr. 35 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr 127/25.08.2020 numita „Lista unor activitati finantate din capitolul bugetar 54.02-Alte servicii publice generale”, in anul 2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
176 24/09/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat intre Agenția pentru Dezvoltare Regionala a regiunii SE, in calitate de Lider de proiect si Consiliul Județean Vrancea, in calitate de partener, si a contribuției de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice pentru realizarea proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
177 25/09/2020 Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.108 din 09.07.2019, privind stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cu modificările ulterioare Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
178 25/09/2020 Modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.164/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
179 29/09/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
180 29/09/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]