Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
121 20/07/2020 Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra construcţiei C3 (sală de sport), aferentă imobilului Teren şi Complex clădiri Crâng Petreşti Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
122 22/07/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
123 22/07/2020 Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Vrancea, in vederea demolarii Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
124 22/07/2020 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare energetica și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători" Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
125 22/07/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati,, sat Petresti comuna Vinatori, judetul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
126 24/07/2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
127 24/07/2020 Stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, precum și stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobești și din Căminul pentru Persoane Vârstnice ”O nouă șansă” Mărășești, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, pentru anul 2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
128 24/07/2020 Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Pneumoftiziologie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derularii proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
129 24/07/2020 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
130 24/07/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Sfântul Stelian - Ocrotitorul Copiilor, în vederea implementării proiectului „Classic EnTOUR age-artă pentru tineri" Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
131 24/07/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 18 000 lei, cu Asociația Organizația Civică Vrancea, în vederea implementării proiectului „Film pe pâine — Ediția a II-a” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
132 24/07/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
133 24/07/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația Culturală FLORIN MUSCALU, în vederea implementării proiectului „O trăsurică de plimbat vremea și arta” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
134 24/07/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39 920 lei, cu Asociația Grow Up Project Focșani, în vederea implementării proiectului „Boovie, festival-concurs de book-trailers” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
135 06/08/2020 Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, în perioada 2020-2023 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
136 06/08/2020 Aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
137 06/08/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
138 06/08/2020 Aprobarea alocării sumei de 23.229.087,98 lei inclusiv T.V.A. în vederea eliberării spațiului ocupat de deșeurile depozitate neconform în vecinătatea Celulei 1 aferenta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret (CMID), respectiv Celula 2 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
139 14/08/2020 Aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
140 14/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.1 – localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
141 17/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
142 17/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
143 17/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
144 17/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.1 – localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
145 17/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
146 20/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
147 20/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
148 20/08/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700– km.32+400, L = 2,70 km, județul Vrancea”- Lotul I Sector int. DN2 D – Putna–Ivăncești, km 0+000– km. 4+500, L=4,50km, comuna Bolotești, județul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
149 20/08/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea - Lotul II Sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
150 21/08/2020 Rectificarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]