Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
61 23/03/2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
62 23/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Dragostin Matei Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
63 23/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 112, P 598, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Tănase Nicu Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
64 23/03/2020 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petresti, com. Vanatori, jud. Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
65 23/03/2020 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Județean Vrancea aprobat prin Hotararea nr.128/30.09.2019 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
66 23/03/2020 privind rectificarea bugetului propriu al judetului pentru finantarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea -finantate din bugetul local, pe anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
67 23/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 849 mp apartinand domeniului public al orasului Panciu, aferent centrului/platformei de colectare a deseurilor voluminoase electrice si electronice Panciu a carui preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului pe durata existentei obiectivului,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
68 23/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Marasesti, aferent depozitului pentru colectarea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE), a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea”, pe durata existentei obiectivului Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
69 23/03/2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
70 27/03/2020 Amendament la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al UAT Judetul Vrancea:
“Art. 7 Retragerea sumei de 3060 mii lei de la:
- Subcapitolul bugetar 54.02 – Alte servicii publice generale, dupa cum urmeaza:
I. Activitati generale/Festivalul international al viei si vinului Bachis 2020: retragere 260 mii lei
II. Activitati pentru tineret/ Aniversarea zilei de 9 Mai: retragere 300 mii lei.
- Sumelerepartizate Muzeului Vrancei pentru activitati cultural-istorice: Vrancea eroica, retragere 2500 mii lei.
Realocarea acestei sume la suplimentarea capitolului bugetar 66.2 A “ Sanatate” pentru Spitalul Sf. Pantelimon, reprezentand transfer de capital pentru achizitionarea unor echipamente medicale de natura mijloacelor fixe cu scopul de a creste capacitatea serviciului de terapie intensiva”
Grupul consilierilor judeteni PNL
71 30/03/2020 Amendament la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al UAT Judetul Vrancea:
“ Modificarea art.3 din proiectul de hotarare in sensul: Suplimentarea capitolului bugetar 66.2 A “Sanatate” pentru Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani cu suma de 9136 mii lei ca urmare a neretragerii sumei de 4791 mii lei allocate Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.40/19.02.2020 pentru achizitionarea unor echipamente medicale suplimentare din excedentul bugetar al anilor anteriori.
Consilier judetean PNL Opris Mihai Sorin
72 03/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza:Expertiză tehnică, Studii de teren, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase - Lotul 4: Refacere DJ 252 în mai multe puncte – deplasarea transversală a platformei drumului-Ploscuțeni Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
73 03/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.)- Refacere DJ 205 B –alunecare de teren-Tifesti Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
74 03/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.)- Refacere DJ 205R în mai multe puncte – Poiana Cristei Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
75 03/04/2020 Preluarea in administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a terenului din domeniul public al U.A.T Comuna Ciorasti in suprafață totala de 160 mp situat in opt puncte distincte in vederea construirii si amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri, pentru colectarea selectiva a deșeurilor de hartie-carton, mase plastice, fier si sticla, pe durata existentei obiectivului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide in Judeţul Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
76 03/04/2020 Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
77 08/04/2020 Retragerea dreptului de administrare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A Focșani asupra suprafetelor utilizate din imobilul Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, aflat în domeniul public al Județului Vrancea și retransmiterea intregului imobil în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
78 08/04/2020 Prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, până la finalizarea unor proceduri de atribuire competitive, dar nu mai mult de 2 ani, precum și aprobarea modelului de contract de delegare a gestiunii Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
79 08/04/2020 Actualizarea documentației tehnico-economice (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
80 15/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L, limita Negrilești – limita Soveja”

Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
81 15/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren cu afectarea platformei in punctul Pe ses, limita comunei Paulesti” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
82 15/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice – Refacere DJ 205L, satul Tulnici, punct drumul spre Coza” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
83 15/04/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Homocea și U.A.T. Străoane pentru anul 2020” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
84 16/04/2020 Completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
85 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 241 F satul Tabucesti, Comuna Boghesti Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
86 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pentru: Lotul 1: Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km, județul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
87 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, judetul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
88 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
89 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice- Refacere DJ 205 M comuna Nistorești in mai multe puncte” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
90 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205 D comuna Spulber in mai multe puncte” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]