Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
1 22/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Burdusa Ovidiu Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
2 22/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Cretu Adrian-Vasile Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
3 22/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Stroe Norocel-Pompiliu Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
4 22/01/2020 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
5 22/01/2020 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Opriș Mihai-Sorin Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
6 22/01/2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea Raluca Dan,
Secretarul general al judetului Vrancea
7 22/01/2020 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale ale judeţului Vrancea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
8 22/01/2020 privind desemnarea a 2 consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
9 22/01/2020 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
10 22/01/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, T 53, P 3381, din municipiul Focsani, Strada Cernei, nr. 12, judeţul Vrancea aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
11 22/01/2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Reumatologie Lot 1", aflat în domeniul public al Județului Vrancea și modificarea denumirii în "Casa Apostoleanu" Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
12 22/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52 municipiul Focșani, judetul Vrancea” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
13 22/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
14 22/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
15 22/01/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Conversie funcţională, reamenajare şi consolidare spaţii pentru bibliotecă de cartier situate în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, cartierul Sud, str. Aleea 1 Iunie, în incinta PT 20” aparţinând Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
16 22/01/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Urechești, Vintileasca, Pufești, Bordești, Vrâncioaia, Garoafa, Panciu, Păunești, Popești, Ruginești, Bolotești, Vânători, Jariștea, Dumbrăveni, Nănești, Câmpuri, Vizantea-Livezi, Jitia, Sihlea, Campineanca, Slobozia Ciorăști, Chiojdeni, Corbița pentru anul 2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
17 22/01/2020 privind stabilirea necesarului minim de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsura de protecție specială, precum și pentru mamele protejate în centre maternale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
18 22/01/2020 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020–2021 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
19 22/01/2020 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020– 2021 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
20 22/01/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
21 22/01/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
22 22/01/2020 privind modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
23 22/01/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a unor spații aflate în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Pantelimon” Focșani Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
24 22/01/2020 privind aprobarea bugetului proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” şi a cheltuielilor legate de proiect Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
25 22/01/2020 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Poiana Cristei a sectorului de drum judeţean DJ 205 R, de la km 28+500 până la km 28+700 pentru modernizare si sistematizare centru civic, pe o perioada de 18 de luni Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
26 22/01/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2020, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2021 - 2023 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
27 27/01/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată ‹‹VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”, oraş Mărăşeşti, judeţ Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
28 27/01/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Maior Gh. Sava nr.4B” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
29 05/02/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Jariștea, cod LMI VN-I-s-06390, T 1, P 712, din comuna Jariștea, județul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Pârvu Constantin Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
30 05/02/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa dr. Boiu”, cod LMI VN-II-m-B-06463, T 39, P 2504, din municipiul Focsani, Strada Republicii, nr. 11, judeţul Vrancea Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]