Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Noutati
Anunt concurs

 

„Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dimitrie Cantemir,  nr. 1, organizează în data de 3 august 2017, ora 10,00  (proba scrisă) concurs de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante de:
 
I. Şef  birou la Biroul contencios si administratie publică:
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate - stiinte juridice;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani

BIBLIOGRAFIE
 
II. Şef serviciu la Serviciul drumuri si investitii: 
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - stiinte ingineresti;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani

BIBLIOGRAFIE
 
III. Şef birou la Biroul judetean de transport persoane: 
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani

BIBLIOGRAFIE
 
IV. Director executiv la Directia dezvoltare durabilă, managementul proiectelor si achizitii publice: 
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani

BIBLIOGRAFIE
 
V. Şef serviciu la Serviciul monitorizarea proiectelor si contractelor institutiilor subordonate si consiliilor locale: 
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani

BIBLIOGRAFIE
 
VI. Şef serviciu la Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor: 
Conditii de participare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani

BIBLIOGRAFIE
 
Data si ora interviului se afisează odată cu rezultatele la proba scrisă.
 
Conditiile de participare si bibliografia stabilită  se afisează la sediul institutiei si pe site-ul www.cjvrancea.ro.
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III la sediul instituţiei din Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.1, Judeţul Vrancea,  Serviciul resurse umane şi informatizare şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
formularul de înscriere;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
cazierul administrativ.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei la Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 303 şi la telefon 0372372433.”


 
 

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile